Sakas pagasta "Kalni", [197-],
Sakas pagasts
Nīkrāces futbola komanda, [193-],
Nīkrāces pagasts
Liepāja. Fotokolāža, [191-],
Liepāja
Libau. Heumarkt, [190-],
Liepāja