Vīķu 4-gadīgā skola Vīķu muižā, [195-],
Staiceles pagasts