Pampāļu dzirnavu dīķis, 1934-06,
Pampāļu pagasts
Jūras krasts pie Liepupes , 1939,
Liepupes pagasts
Vecpiebalga. Lauku mājas, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Kokmateriālu pludināšana Gaujā, [192-?],
Strenču novads
Kauguri. Zemes mērīšana, 1940,
Kauguru pagasts
Kokmateriālu pludināšana Gaujā, [192-],
Strenču pilsēta
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, 1930,
Kauguru pagasts
Gaujas plostnieks, [192-?],
Strenču novads
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, 1930,
Kauguru pagasts
Gaujas krastu nostiprināšana, [192-],
Strenču novads
Gaujas krastu nostiprināšana, [192-?],
Strenču novads
Gaujas krastu nostiprināšana, [192-?],
Strenču novads
Gaujas krastu nostiprināšana, [192-?],
Strenču novads
Koku sastrēgums pie Gaujas tilta, [1925],
Strenču novads