Ķemeri. Ozola lapene, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Skatu tornis, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Meža sēravots, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Kopskats, [192-],
Jūrmala
Ķemeri. Peldu iestāde, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Sēravots, [190-],
Jūrmala
Ķemeri. Parka ainava, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Parks, [193-],
Jūrmala
Ķemeru peldu iestāde, [192-],
Jūrmala
Ķemeru paviljons, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Mīlestības ozols, [192-],
Jūrmala
Ķemeri. Mīlestības ozols, [193-],
Jūrmala