Trijatā pie fotogrāfa, [19--],
Smiltenes pilsēta
Neatpazītas sievietes salonfotogrāfija, [19--],
Smiltenes pilsēta
Māsīcas, [19--],
Smiltenes pilsēta