Skolotāja Anna Lībiņa ar skolnieci, 1953,
Šķaunes pagasts
Mālu skolas skolēni un skolotāji, 1936,
Lejasciema pagasts
Skolēni ar skolotāju, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Mēru pamatskola, [19--],
Bilskas pagasts
Skolēni mācās signalizēt (bez karodziņiem), [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Skolēni mācās signalizēt (ar karodziņiem), [19--],
Jaunpiebalgas pagasts