Skolēni mācās signalizēt (ar karodziņiem), [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Skolēni ar skolotājiem, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Skolēni ar skolotājiem, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts