Mores pamatskolas skolēni, [193-?],
Mores pagasts
Mīlīšu skolas 5. klase, [193-?],
Matīšu pagasts
Aumeisteru skolā, [193-?],
Grundzāles pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [193-?],
Burtnieku novads
Pelnupu sādža, [196-],
Lazdukalna pagasts
Zemītes pamatskolas pagalms, 1980,
Zemītes pagasts
Pļaviņas. Peldvieta, 1965,
Pļaviņu pilsēta