Jānis Geidāns, [191-]
Steidzīte Bermaka, 1941,
Ventspils
Austra Rūtentāle, [192-],
Rīga
Herberts Liepiņš, [194-],
Ventspils
Neatpazīta vīrieša iesvētību portrets, 1938-07-10,
Limbažu pilsēta
Augusts Jansons un Vilis Mitlers, [193-],
Tukuma pilsēta