Fotogrāfs J.Vasilis, [192-],
Vecauces pagasts
Bērni, 1935-10-20,
Rīga
Vīrieša portrets, [192-],
Strenču novads
Jauna vīrieša portrets, [192-],
Strenču novads
Bērna portrets, [192-],
Strenču novads
Jānis Geidāns, [191-]
Steidzīte Bermaka, 1941,
Ventspils