Sunākstes luterāņu baznīca, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 1983-07,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīcas altāris, 1983-07,
Sunākstes pagasts
Viļakas Evanģēliski luteriskā baznīca, 2021-09-18,
Viļakas pilsēta
Aloja, [190-],
Alojas pilsēta
Valdemārpils, [193-?],
Valdemārpils pilsēta
Valdemārpils, [193-?],
Valdemārpils pilsēta
Skultes baznīca, 1942,
Skultes pagasts
Skultes baznīca, [192-?],
Skultes pagasts