Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Drustu pagasts
Bēres, 1929-01-09,
Drustu pagasts
Iesvētības Drustos, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Slaidiņu ģimene Jāņos, 1929-06-24,
Drustu pagasts
Par piemiņu mājiniekiem, 1932-01-31,
Rīga
Students J. Kurmis, 1932,
Rīga
Dzērbenes un Drustu draudžu iesvētāmie, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Jānis Pogulis iesvētamā dienā, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Rūdolfs Slaidiņš, 1933,
Drustu pagasts
Rob. Zaķa kāzas Drustu Smiltniekos, 1936-08-20,
Drustu pagasts
Rūdolfa Slaidiņa kāzas, 1936-12-06,
Drustu pagasts